Jogi nyilatkozat

A FenyoFactory.hu oldal üzemeltetője: ARTIFIORI.hu Kft.

Weboldalunk használata előtt gondosan tanulmányozza át az alábbi irányelveket. A weboldalhoz való hozzáférés és anyagainak felhasználása a feltételek teljes körű elfogadásának és betartásának függvénye. Amennyiben nem fogadja el az alább felsorolt feltételeket, kérjük lépjen ki a weboldalról és függessze fel az erről az oldalról letöltött anyagok használatát.

Tartalomjegyzék
 
  • Szerzői jog és a honlap tartalmának felhasználása
  • A kibocsátás szerzőjének nyilatkozata
  • Információküldés az ARTIFIORI.hu Kft. felé
  • Jogalkalmazás


1.) Szerzői jog és a tartalmak felhasználása.

FenyoFactory.hu weboldalon található anyagok szerzői és egyéb jogai az ARTIFIORI.hu Kft. tulajdonát képezik. A weboldal anyagainak megtekintése, letöltése és reprodukálása kizárólag az Ön belső használatára engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Ön 1) megtartja az eredeti anyagok minden feliratát, 2) a képeket kizárólag a hozzájuk tartozó szöveggel együtt használja fel, és 3) feltünteti a következő szerzői jogra vonatkozó megjegyzést:

© ArtiFiori.hu Kft. Minden jog fenntartva.

A weboldalon található anyagok további publikációja vagy kereskedelmi felhasználása az 
ArtiFiori.hu Kft. kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem lehetséges.

Ezen weboldal semmilyen része nem tehető elérhetővé egy másik weboldal részeként, sem internetes hiperlink keret formájában, sem másképp. E weboldal és tartalma semmilyen adatbázis felépítéséhez nem használható fel, és nem is tárolható (teljes egészében vagy részben) Ön vagy harmadik fél által hozzáférhető adatbázisokban, és nem bocsátható ki olyan adatbázis, mely részben vagy egészben tartalmazza e weboldalt vagy tartalmát.

2.) A kibocsátás szerzőjének nyilatkozata.

A weboldalon található információ kizárólag az ön belső információs céljaira használható fel, az információ pontosságára vagy teljességére vonatkozó minden képviselet vagy jótállás nélkül, illetve minden minőségre, eladhatóságra, bizonyos célokra való alkalmasságra vagy szabályosságra vonatkozó törvényi szavatosság nélkül. Az ARTIFIORI.hu Kft. semmilyen esetben nem felel semmilyen félnek a weboldal vagy más hiperlinken keresztül elérhető weboldal használatából vagy a weboldalon található információkhoz vagy anyagokhoz történő hozzáférésből vagy arra való hagyatkozásból származó bármi közvetlen, közvetett, véletlen, speciális vagy következményi kárért, beleértve, de nem kizárólag, a profitvesztésből, üzleti forgalom kieséséből, vagy adatvesztésből származó károkat, még abban az esetben sem, ha az ARTIFIORI.hu Kft.-t kifejezetten tájékoztatják az ilyen károk lehetőségéről, a törvény által biztosított kereteken belül.

A weboldalon található anyagok technikai pontatlanságokat és tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, és az információk külön figyelmeztetés nélkül megváltoztathatók, frissíthetők és törölhetők. Az ARTIFIORI.hu Kft. bármikor végezhet fejlesztéseket, javításokat és/vagy változtatásokat az anyagokban leírt termékeken és/vagy programokban. Az ARTIFIORI.hu Kft. nem szavatolja, hogy a weboldal zavartalanul és hibamentesen működik vagy a hibákat kijavítja. Az ARTIFIORI.hu Kft. nem szavatolja, hogy a weboldal kompatibilis az Ön számítástechnikai berendezéseivel, illetve hogy a weboldal vagy szervere mentes a hibáktól, vírusoktól, férgektől, "trójai" programoktól és az ARTIFIORI.hu Kft. nem tehető felelőssé az ilyen romboló hatású sajátosságok által Önnek okozott bárminemű károkért.

Továbbá, az ARTIFIORI.hu Kft. nem vállal képviseletet vagy szavatosságot semmilyen más weboldalért, melyet Ön ezen a weboldalon keresztül kíván elérni. Az ARTIFIORI.hu Kft. által ilyen weboldalakra biztosított linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és nem jelenti azt, hogy az ARTIFIORI.hu Kft. jóváhagyja ezeket az oldalakat vagy tartalmukat.

3.) Információküldés az ARTIFIORI.hu Kft. felé.

A vonatkozó általános információkat az "Adatvédelmi Irányelvek" című fejezet tartalmazza. Az ARTIFIORI.hu Kft. nem kíván Öntől bizalmas vagy védett információt kapni ezen a weboldalon keresztül. Minden olyan információ, melyet az ARTIFIORI.hu Kft. e weboldalon keresztül kap és ami nem az ARTIFIORI.hu Kft. Adatvédelmi Irányelvekben megfogalmazottak körébe tartozó, személyes azonosításra alkalmas információ, nem-bizalmas információnak tekintendő. amennyiben ön ezen a weboldalon keresztül vagy egyéb elektronikus módon információt továbbít az ARTIFIORI.hu Kft. számára, akkor ön megérti és beleegyezik abba, hogy az ARTIFIORI.hu Kft. minden kötelezettség nélkül bármilyen célra felhasználhatja ez az információt. Amennyiben további információt kíván kapni arról, hogy miként küldheti be ötleteit az ARTIFIORI.hu Kft.-hez kérjük klikkeljen a "Kapcsolat" menüre.

4.) Jogalkalmazás.

E weboldal használatát és a hozzáférést a magyar törvények szabályozzák és ezeknek megfelelően értelmezendő, az ARTIFIORI.hu Kft. és a Felhasználó aláveti magát a magyar bíróság illetékességének.